โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถานประกอบกิจการธุรกิจ SME

0
52

โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถานประกอบกิจการธุรกิจ SME ณ บริษัท ดับเบิ้ลยู เฮ้าซิ่ง จำกัด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการณ์ด้าน เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำ Work Shop จากสถานณ์จริง ของแต่ละแผนก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน