การเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการการขนถ่ายทางราง

0
68

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้มีการบูรณาการเรียนการสอนของนักศึกษากับสถานที่จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจบริบทของอาชีพในอนาคต นำโดยท่านอาจารย์เอกชัย คุปตาวาทิน พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการขนถ่ายทางราง ณ สถานีรถไฟท่าพระ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการเรียนในห้องเรียนไปแล้ว โดยได้รับเกียรติบรรยายข้อมูลจาก คุณธวัชชัย พรมดี กรรมการผู้จัดการสมาคมโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มาบรรยาย ในครั้งนี้