โครงการอบรมกระบวนการการลดต้นทุน โลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน

0
77

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมกระบวนการการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน
ผ่านช่องทาง Google Meet
ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 17.00 น
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางผู้จัดโครงการจะส่งลิ้งค์ผ่านช่องทาง Line
สามารถเข้ากลุ่มผ่าน QR code ลงทะเบียน