อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

0
77

สาขาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน
เเละขอแจ้งช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ 2564 ตามกลุ่มเรียน โดยการสแกน qr code